De Moanne, een Fries algemeen cultureel blad dat ook aan literatuur doet, krijgt voor de jaren 2015 en 2016 een bedrag van 20.000 euro (10.000 per jaar dus). Het geld is vooral bedoeld voor de eigen website staat te lezen op de website van De Moanne.

Daar wordt ook het oordeel van het Letterfonds geciteerd:

‘de Moanne’ opereert in een klein taalgebied en doet dat al jarenlang prima: niet alleen is het professioneel in zijn werkwijze en de exploitatie van het tijdschrift, ook weet het een groot publiek te bereiken, heeft het inhoudelijk een duidelijk herkenbaar profiel en hanteert het een heldere digitale strategie.

Deze maand zijn er al 5 stukken geplaatst in de categorie ‘literatuer‘, in mei 11 stukken, in april 3 stukken, in maart 6 stukken, in februari 3 stukken en in januari 13 stukken. in 2014 verschenen er 55 stukken in de categorie ‘literatuer’. De commissie van het Letterenfonds:

Bovendien draagt het met al het nieuwe en regelmatig ook vernieuwende werk dat in zijn opdracht verschijnt, bij aan een levendig cultureel klimaat in Friesland.