Ondergetekende schreef op Twitter ‘Een homoseksuele schrijver zou een biografie moeten schrijven over Kellendonk. @Bjheijne is die ideale schrijver.’ Daar kwamen wat reacties op, onder meer van Bas Heijne die zei dat er ‘geen biografie maar misschien wel een ‘memoir’ aan zat te komen. Mooi nieuws, maar onder dat bericht ontspon zich een debat tussen Goedegebuure en mij. Oek de Jong verzocht de redactie of zijn reactie ook op Tzum geplaatst kon worden:

Dag Coen,

Je reageerde op mijn verbazing over Kellendonks promiscuïteit (uitgesproken in ‘Brands met Boeken’ van afgelopen zondag). Maar je laat, misschien verblind door je ijver voor een goede zaak, de context van mijn verbazing weg.

Ik kende Frans Kellendonk – en met mij veel anderen – als een gereserveerde en vaak zelfs nogal geremde en moeilijk te benaderen man. In mijn gesprek met Brands komt dit ook naar voren. Dus verbaasde het me bij lezing van zijn brieven dat hij, als het om seks ging, wel gemakkelijk contact legde. Ik vind die verbazing niet zo vreemd. Als het om een even gereserveerde en geremde hetero was gegaan, zou ik net zo verbaasd zijn geweest. Daar komt bij dat Frans met zijn heterovrienden zelden sprak over zijn seksleven. Ik herinner me alleen een gesprek waarin hij met veel ironie verslag deed van een seksavontuur in de duinen.

Het stelt je misschien gerust om te weten dat enkele van mijn beste vrienden homo zijn. Ik weet van de hoed en de rand, wil ik maar zeggen, ook als het om homo’s gaat. Het lijkt me overigens vrijwel onmogelijk om van dergelijke dingen, in de wereld zoals hij nu, is niet op de hoogte te zijn. Ik ben me ook bewust van de invloed van Kellendonks seksualiteit op zijn stijl en esthetica. Een van de taken van elke Kellendonk-biograaf is om dat inzichtelijk te maken.

Vragen om een homoseksuele biograaf voor Kellendonk, zoals jij doet, getuigt echt van bekrompenheid. Omdat je naar mijn inschatting beslist geen bekrompen persoon bent, moet ook hier sprake zijn van verblinding.

Wees zo goed dit berichtje op de site van Tzum te plaatsen, dan kunnen je lezers ook mijn kant van het verhaal horen.

Ik heb een goede herinnering aan de interviews die ik met je maakte en waardeer zeer je tomeloze inzet voor de literatuur.

Hartelijke groet,

Oek de Jong