Een roman is pas een roman als er roman op staat. De vraag is of Man zonder rijbewijs van Oek de Jong tot die categorie hoort. In de reglementen staat immers dat ‘alleen nieuw verschenen Nederlandstalige literaire romans voor volwassenen in aanmerking’ komen. Gerbrand Bakker zette enkele vraagtekens bij de shortlist van de Libris Literatuur Prijs die vanmiddag bekend werd gemaakt.