In de TLS van 30 oktober stond een korte, niet heel erg positieve bespreking van Tonio, a requiem memoir van ‘Adri’ van der Heijden. Recensente Sheila Hale beschrijft eerst de inhoud van het boek en licht het motief schuld kort toe, voordat ze in de laatste alinea hard uithaalt: ‘unedited outpurings of raw emotion – however sincere and believable – can have a numbing effect on a reader’s sympathy […].’

Misschien ligt het wel aan de vertaling (van Jonathan Reeder) schrijft Hale, die geen recht doet aan het prijswinnende boek in Nederland, want het betreft een vertaling ‘into clumsily self-conscious American English’.

Het is nog even wachten op de andere kranten voor beter nieuws. In Duitsland waren er bij verschijning betere recensies, zie bijvoorbeeld deze in Die Welt.