Op De Correspondent houdt Johannes Visser vandaag de bewering tegen het licht dat Nederlands een van de saaiste vakken op school is. Vorige week werd die uitspraak gedaan door diverse universitaire docenten in de vooronderstelling dat die bewering veel stof zou doen opwaaien in de media. Dat lukte: zie bijvoorbeeld hier en hier en hier. Maar klopt de bewering van de academici ook?

Johannes Visser deed een factcheck en kwam tot deze conclusie:

Het onderzoek waar de meesterschapsteams zich op beroepen, toont niet aan dat leerlingen Nederlands een van de saaiste vakken vinden.

Uit ander onderzoek blijkt dat meisjes het vak, op Engels na, het minst vaak als ‘weinig’ of ‘niet interessant’ bestempelen. Wel blijkt uit dat onderzoek dat jongens duidelijk minder te spreken zijn over Nederlands dan meisjes en dat veel leerlingen ‘neutraal’ tegenover Nederlands staan in vergelijking met andere vakken.

Toch wordt de bewering dat zij Nederlands een van de saaiste vakken vinden ook door dit onderzoek niet ondersteund.

Lees hier zijn hele artikel.