De Lezeres des Vaderlands (Lisanne Snelders en de haren) is een klagende in de woestijn en om daar wat verandering in aan te brengen geeft ze deze week geen Loden Leesbril weg (Het Parool haalt opgelucht adem), maar een Gouden Leesbril. Al wekenlang is Trouw een positieve uitzondering op de regel dat het percentage besprekende of besproken vrouwen nauwelijks boven de 25 uitkomt.

Trouw komt keer op keer uit de bus als de boekenbijlage die het meeste aandacht aan vrouwen besteedt en vrouwen het meeste ruimte geeft voor kritische bijdragen.

Om het randstedelijke karakter van de tellingen te doorbreken publiceren we op Tzum ook altijd de cijfers van de noordelijke kranten: de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden. Vijf stukken waarvan er twee geschreven zijn door vrouwen, één stuk gaat over een vrouw (Griet Op de Beeck).

Lees het wekelijkse verslag van de Lezeres des Vaderlands hier.