Arjen Duinker leest ‘Ik wil graag de groeten doen’.