Zonder de naam van Ilja Leonard Pfeijffer te noemen, gaat Leon de Winter in een paginagroot artikel vandaag in NRC Handelsblad in op de column die Ilja Leonard Pfeijffer vorige week schreef over de Abou Jahjah-rel die bij De Bezige Bij voortwoekert.

Deze Jodenhaat gaat momenteel rond in de beschaafde wereld. De duivelse staat Israël bestaat dankzij de steun van de duivelse Jood, die liegt en bedriegt en zijn eigen doden onteert. We zijn terug bij af. De antisemieten zijn weer salonfähig, zoals het stuk in nrc.next, een typisch product van linkse bien-pensants, laat zien.

In het artikel onder de kop ‘Het monster is weer opgestaan’ rekent De Winter de mensen die zich antizionist noemen tot dezelfde categorie als antisemieten; ze gebruiken dezelfde niet door feiten onderbouwde argumenten met dezelfde karikaturen van vroeger.

Het complete stuk van Leon de Winter staat op hier.