Het werd inderdaad wel een beetje eentonig: De Morgen, Het Parool en Vrij Nederland vochten elke week om de Loden Leesbril voor de meest vrouwonvriendelijke boekenbijlage, maar de Lezeres des Vaderlands (Lisanne Snelders en anderen) heeft nu iets nieuws bedacht: Uitglijders. Vanaf volgende week worden die uitgereikt. Deze week ontsnapt Mark Cloostermans aan die titel omdat hij het gewaagd had slechts één vrouwelijke auteur te noemen in ‘de gestage stroom boeken over vrouwelijke seksualiteit’.

Cloosterman [sic] speelt het klaar om buiten Hemmerechts geen enkele andere vrouwelijke auteur te lezen en te bespreken, alsof die niet ook zo hun visie op seksualiteit hebben. Newsflash: alleen vanuit mannelijk perspectief vrouwelijke seksualiteit bezien en dan tot de conclusie komen dat de man zich er door bedreigd voelt, is géén nieuwe trend.

Zie voor het complete telrondje hier.

Omdat we de randstedelijk georiënteerde Lezeres altijd graag mogen helpen scoort Tzum ook even de boekenpagina’s van de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden (beide kranten zijn afzonderlijk groter dan Het Parool). Vier recensies waarvan twee over een vrouwelijke auteur door drie mannelijke recensenten en één vrouwelijke recensent. Daarnaast een interview met Nowelle Barnhoorn door Jantien de Boer.