Op zondag 17 april werd bekend gemaakt dat Louis Stiller de Groninger Persprijs won en de de Sikkom-productie ‘Van wie is de stad’ van Chris Bakker, Willem Groeneveld en Jacomine Melis en Bas van Sluis de aanmoedigingsprijs binnensleepte. Ze wonnen respectievelijk 1500 en 500 euro, maar een maand na de uitreiking is het geld nog niet bijgeschreven op de rekeningen van de winnaars. Herman Sandman van Het Genootschap Groninger Persprijs bevestigt het bericht, maar verzekert dat het allemaal wel goed zal komen:

Dat klopt, maar dat komt omdat we dat geld niet zomaar krijgen van subsidiegevers. Daar moeten allerlei administratieve procedures voor worden doorlopen. Het is bij grote bedrijven overigens niet ongebruikelijk dat facturen pas over drie maanden worden betaald. Overigens duurt het ieder jaar wel even voor de winnaars hun geld hebben. Louis en de mensen van Sikkom zijn ook al door ons op de hoogte gesteld.

Kijk hier terug hoe de prijsuitreiking verliep.