The Voyeurs Motel van Gay Talese heeft in de Verenigde Staten voor enige beroering gezorgd. In het als Het voyeursmotel (Lebowski) in het Nederlands vertaalde boek wordt een moteleigenaar beschreven die jarenlang zijn gasten bespioneerde. Zo was hij getuige van seks, maar ook een keer van een moord. Een sappig verhaal totdat de Washington Post er enkele vraagtekens bij zette. De feiten klopten niet helemaal en de 84-jarige Talese kroop in zijn schulp.

“I’m not going to promote this book,” the writer said. “How dare I promote it when its credibility is down the toilet?”

Later bleek dat Talese zich te snel distantieerde van zijn eigen boek (zie hier). Een paar dagen terug was hij in de late Night Show van Seth Meyers om over de controverse te praten.