Nog even een bericht over de musea die sinds gisteren iets opgeluchter kunnen ademhalen. Zowel het Letterkundig Museum en Museum Meermanno moesten eerder dit jaar vrezen voor een schralere begroting. Levende en dode schrijvers kwamen in juni in het geweer tegen het voornemen van het kabinet. Gisteren maakte minister Jet Bussemaker bekend dat zij 10 miljoe te besteden had. Daarvan gaat € 250.000,- naar het Letterkundig Museum en € 150.000,- naar Museum Meermanno. Ook het Letterenfonds krijgt extra geld voor literaire festivals. (We weten nog wel iets)

Een kwart miljoen is een leuk bedrag, maar de dag voor Prinsjesdag meldde Aad Meinderts dat een hoger bedrag noodzakelijk was, toen hij instemmend een NRC-artikel retweette:

Zie de hele verdeling hier