Jeroen van Kan ontving schrijver/filosoof Hans Achterhuis over Koning van Utopia, en neerlandica/filosoof Lotte Jensen over Vieren van vrede.