De bekeerlinge heet de nieuwe roman van Stefan Hertmans en vandaag wordt de roman door Arjen Fortuin besproken in NRC Handelsblad. Een bespreking met een aparte ballentoekenning voor vorm en voor inhoud. De vorm komt er niet al te best vanaf. ‘Literatuurkritiek is méér dan stijlkritiek, anders was ik afgehaakt op pagina 121 […]’ De recensent citeert diverse zinnen waarbij hij de kriebels krijgt om te concluderen:

Het is overwritten, het is schuimkoppend-dubbelop, het is effectbejag, het is kitsch. En De bekeerlinge staat er vol mee.

Maar gelukkig voor de auteur blijft het daar niet bij, want Fortuin bespreekt daarna het verhaal en de thematiek van de roman en daar is hij aanmerkelijk positiever over (vier ballen).

Zo raakt De bekeerlinge aan vragen over het belang van verhalen, van religie en literatuur – zoals kunst vermag. Deze schrijver heeft véél te vertellen.

Gemiddeld drie ballen dus. Lees de hele recensie hier.

Toch is het een wel een aardige vernieuwing binnen de literatuurkritiek die wellicht navolging en uitbreiding verdient. Een rijtje ballen of sterren voor vorm, inhoud, originaliteit en wellicht nog een paar categorieën waarop te scoren valt. Het maakt de toekenning van die sterren en ballen iets transparanter.