De CPNB heeft de bezem door veel activiteiten gehaald, maar de Maand van de Spiritualiteit blijft helaas bestaan. Maar goed, bij een feestweek of -maand hoort een boekje en volgend jaar wordt het essay geschreven door Rosita Steenbeek.

In het persbericht licht Steenbeek al een tipje van de sluier op:

Rosita Steenbeek, dochter uit twee domineesfamilies over haar band met het thema: ‘Vanaf mijn kindertijd heeft de Bijbelspreuk ‘Heb uw naasten lief’ een grote inspiratie voor me gevormd. En eigenlijk nog meer ‘Heb uw vijanden lief’. Daar ligt voor mij de essentie van compassie. En welk geloof je ook aanhangt – of ook zonder een geloof aan te hangen – in een tijd als de onze is dit een aansporing die betekenisvoller is dan ooit. We scheren groepen teveel over één kam; zo kan en mag het niet in deze wereld. De vraag in hoeverre je begrip kunt opbrengen voor zelfs de grootste misdadiger, boeit me mateloos.’

De maand heeft als thema Compassie en loopt van vrijdag 13 januari tot en met zondag 12 februari 2017.