In De Balie werd een avondje gehouden naar aanleiding van het pamflet Pleidooi voor radicalisering. Natuurlijk met auteur Dyab Abou Jahjah, maar ook met Paul Scheffer die met hem in debat ging. Voorafgaand hield Bezige Bij-redacteur Katrijn van Hauwermeiren een speech waarin ze pleitte voor een open debat en ‘niet de self-fulfilling journalism, dan bedoel ik ook niet de vele voorspelbare discussies op de sociale media, dan bedoel ik niet de hysterische opinieterreur, de sensatiegerichte likes en retweets gedreven pers’.

https://vimeo.com/debalie/jahjah