‘Bij Herzberg heb ik niets kunnen vinden wat ik goed genoeg vond,’ zei Ilja Leonard Pfeijffer afgelopen week tegen NRC Handelsblad naar aanleiding van de verschijning van De Nederlandse poëzie van de twintigste en eenentwintigste eeuw in 1000 en enige gedichten. Er ontbreken wel meer dichters, dat is nu eenmaal het gevaar als je niet iedereen wilt plezieren, maar dat P.C. Hooftprijswinnaar Judith Herzberg werd overgeslagen ging Boekhandel Den Boer uit Baarn toch te ver. De boekhandel richte een etalage in met de dikke Pfeijffer links en – met een variant op een gedicht van Vaandrager – Herzberg rechts.

(Foto Judith Herzberg: Bogaerts, Rob / Anefo, CC BY 4.0)