De reacties stromen langzamerhand binnen op de biografie over Boudewijn Büch door Eva Rovers. In zijn column in de Volkskrant beschrijft Max Pam dat hij het boek, ‘een verborgen hagiografie met veel misplaatste pogingen tot rehabilitatie’ ‘een grote teleurstelling vond’. Pam heeft weinig goeds te zeggen over de persoon die hij een charlatan noemt en evenmin over zijn werk:

En nu probeert Eva Rovers, met Frits Barend in haar kielzog, ons wijs te maken dat drs. drs. Büch weliswaar heel weinig heeft geschreven dat de moeite waard is – het kan net op een postzegel – maar dat hij van zijn hele leven een kunstwerk heeft gemaakt.

Het gaat bij de bespreking van de biografie van Rovers ook meer over alle leugens die Büch in de loop van zijn leven heeft verspreid. Dat bleek ook afgelopen maandag toen de biografe te gast was bij De Wereld Draait Door.

Chrétien Breukers ging afgelopen zondag naar de presentatie van de biografie. Daar kwamen de door hem geschreven boeken ook al nauwelijks aan bod.

De presentatie ging voornamelijk over de tv-persoonlijkheid Büch. Alleen uitgever Mai Spijkers noemde een boektitel (Eilanden). De rest van de sprekers richtten zich weliswaar op Büchs boekenliefde (Lisa Kuitert) en zijn bijna oneindige feitenkennis (Abdelkader Benali en Diederik van Vleuten), maar helaas was een kwartier voor de evaluatie van zijn romans, gedichten en beschouwingen, hoe die ook zou zijn uitgevallen, niet voorradig.