Will Self over Shark tijdens een literair festival afgelopen oktober.