Gesprek met Siri Hustvedt over hoe het verder moet na Trump.