Ester Naomi Perquin wordt de nieuwe Dichter des Vaderlands. Ze neemt het stokje over van Anne Vegter, die de afgelopen twee jaar het ambt bekleedde. In een interview met NRC zegt Perquin over de gedichten die ze gaat schrijven: ‘Die zullen gaan over dingen die veel mensen raken, zoals rampen of verkiezingen – voor zover die twee niet samenvallen. Dan probeer je iets uit te drukken wat door veel mensen gedeeld wordt maar nog niet was opgemerkt.’

Het eerste gedicht van Perquin verschijnt vanmiddag in NRC.