Onlangs werd bekend dat Anja Meulenbelt haar naam verbindt aan Artikel 1, de partij van Sylvana Simons. Goed dat schrijvers zich maatschappelijk betrokken voelen, maar op dit moment is de Partij voor de Dieren wel de absolute schrijversmagneet. Op hun kandidatenlijst zien we Maarten Biesheuvel, Bibi Dumon Tak, A.F.Th. van der Heijden, Mensje van Keulen, Eva Meijer, Charlotte Mutsaers, Mirjam Rotenstreich en Jan Siebelink.

In het verkiezingsprogramma, trouwens niet heel veel nieuws over literatuur in de cultuurbijlage al zal dat niet de reden zijn waarom deze schrijvers zich hebben aangesloten bij de partij:

Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt structureel verhoogd.

We investeren in behoud en heropening van openbare bibliotheken. Digitaliseren van archieven van culturele en historische organisaties wordt gestimuleerd.