Dertien culturele instellingen komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie van 50.000 tot ruim 100.000 euro. Dat adviseert de Raad voor Cultuur aan minister Bussemaker (OCW). Er is in totaal één miljoen euro te verdelen.

Tot de instellingen die in het advies worden genoemd omdat ‘zij ruimte geven aan vernieuwende genres in de cultuursector en oog hebben voor jongere generaties, cultureel diverse makers of een ander publiek’, behoren het festival Crossing Border in Den Haag en El Hizjra, het centrum voor Arabische kunst en cultuur in Amsterdam. Beide besteden veel aandacht aan literatuur. Ook de literaire tijdschriften De Gids en Boekie Boekie delen in het extra miljoen.

De Raad voor Cultuur wil met de eenmalige subsidie ‘nieuwe genres en vernieuwende presentatievormen’ steunen omdat deze kwetsbaar zijn.

Afbeelding hierboven: het logo van De Gids. Dit tijdschrift verscheen voor het eerst in 1837.