Vorig jaar werd bekend dat Crossing Border geen subsidie zou krijgen van de gemeente Den Haag als het aan de adviescommissie voor cultuur zou liggen. Vlak daarna werd bekend dat commissielid Ellen Walraven de nieuwe directeur werd van Writers Unlimited die van de commissie juist wel geld had gekregen. En juist zij was degene die een hard gesprek had gevoerd met de mensen van Crossing Border.

De bezwaarschriftencommissie heeft geen goed woord over voor deze handelwijze staat te lezen op de site Dagblad070.

Writers Unlimited had voor ‘Winternachten’, als concurrerend literair festival ten opzichte van Crossing Border, namelijk evenals Crossing Border subsidie aangevraagd. Om die reden had Walraven in ieder geval vanaf 11 februari 2020 – en ook reeds vanaf enig moment in de periode van 15 januari tot 11 februari 2020 – een tegenstrijdig belang met betrekking tot haar advisering rond de subsidiering van Crossing Border en Writers Unlimited, respectievelijk de vraag hoe subsidiegelden tussen deze twee gezelschappen, in onderlinge samenhang bezien, verdeeld zouden moeten worden.

Lees meer over deze subsidierel hier.