Maarten van der Graaff leest zijn gedicht ‘Lijst met wegnemingen’ voor.