Je zou denken dat Marktplaats maatregelen zou nemen om de verkoop van illegale e-boeken tegen te gaan, maar het tegendeel is waar. Sander Verheijen, hoofdredacteur van Hebban maakte melding van de illegale praktijken en kreeg het bovenstaande antwoord van Sofie van Marktplaats terug.

Dat betekent dat uitgevers wel kunnen ophouden met het maken van e-boeken. Je hoeft als Marktplaatsverkoper maar één e-boek te kopen (of illegaal toegespeeld te krijgen) en je kunt de kopie duizend maal verkopen. Alleen de illegale tussenhandel wordt er beter van.