De Versterking, het Lira Fonds en het Nederlands Letterenfonds houden de Woutertje Pieterse Prijs een jaar in leven, nadat vorig jaar Bruna als sponsor wegviel. De Woutertje Pieterse Prijs bestaat sinds 1988 en bekroont jaarlijks het beste oorspronkelijk Nederlandstalige kinder- of jeugdboek.

De bijdragen van het Nederlands Letterenfonds en het Lira Fonds zijn eenmalig, dus het bestuur van de Stichting Woutertje Pieterse Prijs is nog in gesprek met diverse partijen over een structurele sponsoring van de prijs. De brandbrief die het bestuur enkele maanden geleden verstuurde aan relaties, leidde tot talloze berichten waaruit eens te meer het belang en aanzien van de prijs bleek. Wie de Woutertje Pieterse Prijs 2018 wint, wordt op donderdag 5 april bekendgemaakt in Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond.

De winnaar van de Woutertje Pieterse Prijs ontvangt 15.000 euro.