Het blad Furore van Piet Schreuders is net als de door hem gemaakte Poezenkrant een vreemde eend in de bijt van het Nederlandse medialandschap. De laatste aflevering van Furore, gedateerd op janu[ari] 2018, heeft inmiddels al de kolommen van NRC Handelsblad en de Volkskrant (twee keer zelfs) gehaald dankzij het onthullende artikel van L.H. Wiener. Wiener, wiens voornamen Lodewijk Henri deze keer voluit worden geschreven als een soort groet aan Willem Frederik, gaat in zijn stuk ‘Het avifauna van W.F. Hermans’ in op de voorkant van Mandarijnen op zwavelzuur. Op de collage is een vrouwenlichaam te zien (van het blad Life) waarop een vogelkop is geplakt. Hermansianen volgen de uitleg van de schrijver die in een brief aan De Tijd-Maasbode literatuurmedewerker Kees Fens corrigeert die dacht dat het een roofvogel betrof. Volgens Hermans was het de kop van een ordinaire zeemeeuw. ‘Het spijt mij het te moeten zeggen, maar ik kan de ornithologische kennis van uw medewerker K.F. niet hoog aanslaan.’ Wiener wist altijd al dat het een arend betrof, maar schreef dat niet eerder op: ‘Misschien deinsde ik terug voor vadermoord.’
Schreuders ondersteunt het verhaal met fotobewijzen op de volgende bladzijden van Furore. En zo is er weer een groot raadsel in de Nederlandse literatuurgeschiedenis opgelost.

Je kunt Furore 23 voor € 12,50 kopen bij de betere boekhandel of online via dit adres.