Een reactie uit Vlaanderen over wat er in Nederland aan hogescholen en universiteiten gebeurt met historische literatuur. Yves T’Sjoen, Hoogleraar moderne Nederlandse literatuur aan de universiteit van Gent, laat een tegengeluid horen.

Ik vraag mij in dit tijdsklimaat af of mijn standpunt stilaan achterhaald is, conservatief en dus niet toegespitst op de lezersverwachtingen van vandaag. Studenten lezen de integrale teksten en onze onderzoeksgroep bezorgt de wetenschappelijk onderbouwde tekstuitgaven. Daarvan weiger ik af te wijken. Geen knieval. Uit eerbied voor de teksten. En omdat literatuur niet uitsluitend plezier hoeft te zijn.

T’Sjoen kijkt met verbazing naar de discussie in Nederland over hertalingen en inkorten van historisch literair werk:

Indien wij onze literatuur ernstig nemen, kunnen we maar beter aanstoot nemen aan hertaalde tekstversies voor schoolgebruik en universitair onderwijs. Ik teken verzet aan tegen het pleidooi van sommige academici voor behapbare literatuur, niet te langdradig en aangepast aan de mores van de dag.

Lees zijn hele stuk op de website van Knack.