De zijpaden van het nieuws

Het afgelopen weekend had ik een opdracht om een stukje te schrijven over het festival Dichters in de Prinsentuin. Het verscheen, ondanks optredens van veel Friese dichters, alleen in de Groninger kranten. In Friesland gebeurt er tegenwoordig zoveel dat de Leeuwarder Courant elke dag wel een complete culturele bijlage zou kunnen maken. Mijn stukje mocht slechts vierhonderd woorden bevatten (dat zijn er vijftig meer dan deze column) en bij een driedaags festival kom je dan niet verder dan een sfeerimpressie. Je hebt honderden indrukken en daar mag je er maar drie van gebruiken. Hoe schiften echte journalisten die impressies? En wat doe je met al die losse observaties die overblijven?

Zo zag ik de winnares van de C. Buddingh’-prijs, Radna Fabias, venijnig sigaretten roken, alsof ze bij elke hijs het maximum aan teer en nicotine naar binnen wilde halen. Ik keek om me heen en zag dat zij bijna de enige was die nog rookte. Tien jaar geleden moest de organisator daags na het festival nog de peuken uit het grasveld peuren, nu is dat ondenkbaar. Een opmerkelijke observatie, maar je kunt er niets mee voor de krant.

Ik stond achter een groep jonge dichters toen Lévi Weemoedt optrad en zag hoe verbijsterd ze waren over de belegen grapjes over vrouwen die de dichter uit Assen maakte. Ik zag hoe Anton Korteweg zich moeizaam voortbewoog met nordicwalkingstokken en was wel ontroerd na zijn hommages aan C.O. Jellema en Rutger Kopland (maar dacht ook: hoeveel mensen weten nog wie C.O. Jellema was?). Hans Wap herdacht de overleden dichter Menno Wigman met een gedicht waaruit bleek dat hij zo ontiegelijk hard kon snurken. Bezoeker Tonnus Oosterhoff droeg een trainingsjasje van F.C. Liverpool. Carmien Michels las een heftig gedicht voor over de vluchtelingencrisis en sloeg zich daarbij steeds op de borst; vlak naast haar stond een kleuter het met verbazing aan te zien. De presentatrice die de naam Nicolaas Matsier uitsprak als Nicolaas Matsjee.

Er is een krant te maken die drie keer zo dik is als de huidige met alle informatie die de krant net niet haalt. De zijpaden van het nieuws. Ik zou meteen een abonnement nemen.

Coen Peppelenbos

Deze column verscheen eerder in de Leeuwarder Courant en het Dagblad van het Noorden op 21 juli 2018.