In een stuk voor NRC Handelsblad (nu online, morgen in de krant) pleit Ted van Lieshout voor de invoering van een leesplicht omdat 15 procent van de volwassenen al moeite heeft met lezen. Met lezen en voorlezen moet je vroeg beginnen en nooit ophouden.

Ruim elke dag voor alle kinderen tijd in om zelf te lezen. Breng het als een beloning en niet als een straf. Het gaat erom lezen tot een dagelijkse routine te maken. […] Kinderen gaan iets leuk vinden omdat ze het kúnnen, en dat vergt nu eenmaal oefening en een zekere discipline.

Er zitten wat verontrustende tussenzinnetjes in het stuk van Van Lieshout. Op Tzum maken we ons regelmatig druk over de verdwijning van de de historische letterkunde van voor 1880 uit het curriculum voor tweedegraads leraren Nederlands, maar Van Lieshout schrijft iets nog ergers op:

Zelfs op tal van pabo’s is het lezen van bijvoorbeeld jeugdliteratuur afgeschaft. Het hóéft niet meer.

Wát!?

‘Voer een leesplicht in!’ is een gloedvol betoog van Ted van Lieshout met tal van goede aanbevelingen, maar ook met een angstwekkende toekomstvisie:

Ben je een lezer eenmaal kwijt omdat je hem hebt veronachtzaamd of genegeerd, dan win je hem niet meer terug. Zo lang recensenten en anderen die boeken onder de aandacht willen brengen, met hun rug naar kinderen blijven staan, verliezen ze uiteindelijk hun eigen bestaansrecht.

Lees het hele stuk nu op de site van NRC Handelsblad.