Op de site van uitgever Van Oorschot het bericht dat de voorzieningenrechter uitgeverij Van Oorschot op 11 oktober op alle vlakken in het gelijk heeft gesteld in de zaak die de moeder van schrijfster Nicolien Mizee aanspande tegen de uitgeverij. De moeder eiste dat het boek De porseleinkast uit de handel zou worden genomen omdat het een kwetsend en schadelijk beeld van de familie zou geven. Volgens de rechtbank ‘geldt echter dat de gemiddelde hedendaagse lezer, ondanks het autobiografische karakter van het boek, zal begrijpen dat het boek geen getrouwe beschrijving van de werkelijkheid hoeft te zijn, maar dat het gaat om de persoonlijke beleving en herinnering van de schrijfster. […] Daar komt bij dat de schrijfster haar moeder weliswaar in een kwaad daglicht stelt, maar de mate waarin de desbetreffende passages – objectief bezien – als grievend moeten worden aangemerkt is niet buiten iedere proportie en het gedrag van de moeder wordt op sommige plaatsen ook goedgepraat.’