Nadat we meer dan 24 uur geleden gemaild hadden met de vraag om opheldering en geen antwoord kregen, werden we zojuist gebeld door een geagiteerde dame van NBD Biblion die zonder te luisteren op hoge toon eiste dat we het bericht eerder vandaag zouden veranderen.
Het overgenomen plaatje moesten we direct van de site verwijderen, want dat viel onder het auteursrecht, we moesten bellen in plaats van mailen en voor de rest was het hele bericht ook fout.

De overeenkomst waarin uitgevers toezeggen digitale versies van hun boeken te moeten sturen en waarin ze het volgende verklaren:

Overwegende dat:
a. NBD Biblion metadata ontwikkelt, waaronder ook de zogenaamde Aanschafinformaties
oftewel korte, onafhankelijke recensies, ten behoeve van onder meer openbare
bibliotheken;
b. NBD Biblion de productie van deze metadata grotendeels wil automatiseren middels
kunstmatige intelligentie. Om dit te realiseren, heeft NBD Biblion van Uitgeverij Digitale
Recensie Exemplaren nodig;
c. Uitgeverij haar Recensie Exemplaren wil delen met NBD Biblion in digitale vorm ten
behoeve van het automatiseringsproces van NBD Biblion;

houdt niet in dat NBD Biblion de recensenten gaat vervangen.

Waarvan akte.