Je hebt nog een week om de fijnste scheurkalender voor literatuurliefhebbers in huis te halen: Schrijven is scheuren 2019. Marja Pruis, Kees ’t Hart & Joost de Vries, recensenten van De Groene Amsterdammer, stelden voor de tweede maal een scheurkalender samen. Voorop het kalenderblaadje staat naast de onontbeerlijke datum een citaat van een auteur (dat kan of Martin Heidegger of Ronnie Flex zijn). Achterop het kalenderblad staat een toelichting, met de nodige ironie geschreven. Soms is dat een korte toelichting die handig (en relativerend) is voor jonge schrijvers, soms is het een opsomming (van mooie zinnen bij Annelies Verbeke bijvoorbeeld) en soms is het gewoon erg grappig. In de laatste categorie kun je de serie uitspraken van een ‘willekeurige toehoorder bij een optreden van een schrijver’ scharen. Voorop het kalenderblad van 7 februari bijvoorbeeld: ‘U was niet te verstaan.’ Achterop een toelichting en een korte handleiding om deze vraag terug te kaatsen.

Schrijven is scheuren maakt van de toiletgang weer een inspirerende en leerzame gebeurtenis.

Marja Pruis, Kees ’t Hart & Joost de Vries – Schrijven is scheuren 2019. Das Mag, Amsterdam, € 15,-. (wegens een conflict met Bol.com is de kalender alleen in de echte boekhandel te koop of via de webwinkel van de uitgeverij zelf)