De onzalige Nederlandse vuurwerktraditie is een goede reden het land op 31 december te ontvluchten, maar dit jaar bleven we. Bij vrienden onder de rook van de Scheveningse en Duindorpse brandstapels kropen we de laatste uren van 2018 in een bubbel. Buiten klonken explosieven. Een vonkenregen daalde neer over de stad. In het hele land waren schermutselingen. Enkele broeders, martelaren van oer-Hollandse folklore, kwamen om in het vreugdevuur. Maar na een dieporanje en warme nacht gloorde 2019, als een Louteringsberg.