Het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen stelt in samenwerking met de Faculteit der Letteren de Gerrit Krolprijs in het leven.

Studenten van alle universiteiten in het Nederlands taalgebied – en van allerlei studierichtingen – worden uitgenodigd om een in het Nederlands geschreven essay in te zenden van maximaal 2.000 woorden. Voorwaarde is dat het essay nog niet eerder is gepubliceerd. Voor de 1e editie is het thema inclusiviteit gekozen.

De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2.000,- en een publicatie van het essay op literair weblog Tzum.

Prof. dr. Gerry Wakker, decaan van de Faculteit der Letteren: ‘Met de Gerrit Krolprijs willen we het gebruik van het Nederlands in de academische wereld stimuleren. Het is van wezenlijk belang dat universiteiten voldoende aandacht blijven besteden aan het in stand houden en ontwikkelen van het Nederlands als academische taal. Daarin kunnen en moeten Talencentra een belangrijke rol spelen.’

De prijs is genoemd naar Gerrit Krol vanwege het buitengewoon indrukwekkende oeuvre waarmee de schrijver de Nederlandse literatuur heeft verrijkt. Zijn literaire stemgeluid is uniek te noemen in het Nederlands taalgebied. Als dichter, romancier én essayist was hij een radicale vernieuwer, die in staat bleek om ook binnen zijn eigen oeuvre steeds weer nieuwe wegen in te slaan. Uit elke tekst die hij geschreven heeft, spreekt de liefde voor het denken en het formuleren en voor de moedertaal als de taal van het hart. In zijn essays toont hij zich consequent een begenadigd stilist met een hartstocht voor literatuur, kunst, filosofie en wetenschap en met een scherp oog voor maatschappelijke en psychologische thema’s.

De jury bestaat uit Ellen Deckwitz (voormalig RUG gastschrijver), Ellen Krol (dochter van Gerrit Krol) en Ronald Ohlsen (docent Nederlands bij het Talencentrum en medewerker van Tzum).

Essays met het thema inclusiviteit kunnen tot uiterlijk 3 mei 2019 worden ingezonden via gerrit.krolprijs@rug.nl. De winnaar wordt bekendgemaakt tijdens de lustrumweek van de RUG in juni.

(foto © Jan Glas)