Het thema van de Gerrit Krolprijs 2023 is ‘De taal als breekijzer’. Studenten van alle universiteiten en hogescholen uit het Nederlands taalgebied kunnen een in het Nederlands geschreven essay inzenden van maximaal 2.000 woorden. Als je wint krijg je €2.000 en een publicatie van het essay op Tzum.

De Gerrit Krolprijs is in 2019 in het leven geroepen door het Talencentrum en de Faculteit der Letteren van de RUG om de aandacht te vestigen op het Nederlands als academische taal.

Zie voor info over de prijs hier