Normaal is een boekje dat wordt uitgegeven ter gelegenheid van een prijs een leuke meenemer voor de familie en voor de rest een sta-in-de-weg die taat te verstoffen op kantoor. Met de speciale uitgave bij de P.C. Hooft-prijs 2019 is dat anders. In het boekje staat niet alleen het bekende verhaal ‘Het adres’ van Marga Minco, maar ook een achtergrond verhaal van haar dochter Jessica Voeten die uit de doeken doet dat de grootouders van oud-hoogleraar Gillis Dorleijn, voorzitter van de P.C. Hooft-stichting, de ‘bewariërs’ waren die in dat verhaal werden geportretteerd onder de naam Dorling.

In het verhaal en in werkelijkheid werd Marga Minco afgescheept door de familie. De poging om de goederen van haar familie terug te krijgen mislukte. Het gaat, blijkt uit een brief van Bert Voeten, de man van Marga Minco, om:

o.a.: enkele complete serviezen, gordijnen, een tafelkleed, roestvrije messen, zilveren lepeltjes, lijfgoederen, pullen, veel glaswerk, een olieverfschilderij van de zuster van mijn vrouw – het eenige wat er van haar werk nog over is en dus een bizonder herinneringsstuk voor mijn vrouw.

Het nieuws, met die ironische twist van de geschiedenis waarbij de kleinzoon (die onwetend was van de achtergronden van het verhaal) van deze familie ‘Dorling’ nu de man was die de hoogste literaire prijs van het land toekende aan de benadeelde schrijfster, haalde de afgelopen week alle nieuwsmedia. Het boekje raakte binnen enkele uren uitverkocht.

Vanaf vanmiddag zijn de boeken weer leverbaar aan de boekhandels, verzekert uitgeverij Prometheus.

(foto Marga Minco in 1981: Dijk, Hans van / Anefo, Nationaal Archief, CC0)