Job Jan Altena, senior pr-adviseur en persvoorlichter van de CPNB, keek raar op van de gecensureerde foto in de VARAgids van Jan Wolkers. De schrijvers liet zich tijdens zijn verblijf op Rottumerplaat in adamskostuum fotograferen als nobele wilde. Vroeger stond de foto prominent op de cover van Groeten van Rottumerplaat, later werd de foto opgenomen in het binnenwerk.

Wolkers werd in 1971 voorafgegaan door Godfried Bomans die zich ternauwernood in leven hield tijdens zijn verblijf. Wolkers was het complete tegendeel van bedaarde Haarlemse schrijver. Het verblijf werd destijds dagelijks op de VARA-radio verslagen door Willem Ruis die vanaf Warffum contact hield met de schrijvers. Andere tijden.

De VARAgids heeft in de nieuwe editie de pielemuis van Jan Wolkers afgedekt door een emoji. ‘Hernieuwde preutsheid,’ volgens Altena.