‘Ik moet er niet aan denken om jullie elke week aan tafel te hebben,’ zegt presentatrice Mieke van der Weij op een gegeven ogenblik als de drie boekenrecensenten (Lidewijde Paris, Jeroen Vullings en Onno Blom) elkaar vliegen zitten af te vangen. Interessant is dat Onno Blom Grand Hotel Europa (verschenen in 2018) noemt als een van de drie beste boeken, terwijl het boek niet eens voorkwam op de longlist van de BookSpot Literatuurprijs. Van der Weij en Blom vragen om opheldering, maar Vullings hapt niet echt.

Nou kijk, je moet heel streng zijn. Je moet een stuurse kant ontwikkelen als jurylid, je moet het kaf van het koren scheiden, je moet gaan voor de allerbeste boeken en we kunnen het heel lang hebben over boeken die verloren hebben, waar mogelijkerwijze onrecht aan gedaan is, maar we kunnen het ook hebben over die geweldige keuze en daar hoort het eenzaamste boek bij uit de Nederlandse literatuur en dat boek heet Foon.

Voor de juryleden van volgend jaar heeft hij al wel een boodschap als ze Oek de Jong niet nomineren.

Vullings: Ik vind dat de jury’s die volgend jaar niet Zwarte schuur van Oek de Jong nomineren, nou, die moeten toch, lijfstraf gaat misschien wat ver…
Van der Weij: Nee hoor.
Vullings: Die moeten toch wel op hun donder krijgen.
Paris: Absoluut.

Luister de uitzending hier na.