Het meest onverdraaglijke aan Dry January vind ik het kudde-element. Natuurlijk is het een beetje opletten met alcohol. Dat is juist de lol. Er zit een randje aan. De vreugdeloze constatering dat het ongezond spul is, zou bij denkende mensen een innerlijk kompas moeten aansturen. We betrachten een vorm van zelfbeheersing, en slagen daar soms iets minder goed in. Dat is leven. Overigens zou ik het best willen, een maandje sober. Maar ik heb geen zin om mee te doen.