Afgelopen zomer werd Habitus van Radna Fabias bekroond met De Grote Poëzieprijs 2019. Het prijzengeld bestaat uit € 20.000 dat direct ten goede komt aan de auteur en een bedrag van € 5.000 dat de winnaar mag toekennen aan een project ter stimulering van de Nederlandstalige poëzie. Radna Fabias schenkt de € 5.000 aan literair tijdschrift Terras.

Radna Fabias over de keuze voor Terras:

Mijn donatie gaat naar Terras vanwege het Raster-archief: het is nuttig en interessant om te lezen hoeveel er door de jaren heen veranderd is in het literaire veld en hoe onveranderlijk en hardnekkig sommige zaken in datzelfde veld zijn. Maar ook vanwege de nieuwsgierigheid waarmee Terras op zoek gaat naar wat er buiten de landsgrenzen geschreven wordt en al het werk dat in het vertalen van dat werk wordt gestoken, zodat het ook toegankelijk wordt voor de Nederlandstalige lezer. De veelstemmige themanummers die daaruit voortkomen zijn verrukkelijk.
Terras lijkt lezers steeds opnieuw eraan te willen herinneren dat het literaire veld groter is dan Nederland.
Ik mag dat wel.