Nog een prijsje van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde: de Lucy B. en C.W. van der Hoogtprijs 2020 is toegekend aan Mirthe van Doornik voor haar prozadebuut Moeders van anderen. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt, afwisselend in de categorieën poëzie en proza, aan een schrijver van wie in de voorgaande jaren haar/zijn eerste of eerste twee publicaties zijn verschenen. Van Doornik krijgt een glasobject en 7.500 euro. De commissie van voordracht bestond uit Hanneke van Eijken, Kester Freriks (voorzitter), Pia de Jong, Gerard Raat en Yves T’Sjoen.

Uit het juryrapport blijkt dat de jury niet anoniem was en er enige discussie gevoerd moest worden. In het juryrapport staat eerst dat de jury ‘met grote meerderheid’ de prijs heeft toegekend, later is die meerderheid unaniem geworden:

De discussie die de jury voerde over het spanningsveld tussen fictie en non-fictie, tussen roman en journalistieke documentaire, moet de lezer van dit rapport vooral ook zien als een discussie die steeds vaker opgeld maakt: het aantal non-fictieboeken neemt zienderogen toe. Daarom is het fantastisch dat de jury tussen dit grote aanbod van vaak zeer interessante boeken een roman aantrof die de vergelijking moeiteloos kan doorstaan. Kijken we naar stilistisch vernuft, observatievermogen, compositie, inlevingsvermogen en de overtuigingskracht waarmee Mirthe van Doornik de lotgevallen van de beide zussen beschrijft in hun flat in een buitenwijk dan zijn we daarvan diep onder de indruk. Aan het slot schrijft Van Doornik, bij monde van Kine: ‘Mensen gaan in hun leven uit van zekerheden.’ Over dit uitgangspunt, de zekerheid als levenshouding, gaat dit boek, of eigenlijk: over hoe om te gaan met juist het tegenovergestelde, onzekerheden, onmacht, gevoelens van onveiligheid.

Het is om zowel inhoudelijke als stilistisch-compositorische redenen dat de jury het pure en overtuigende prozadebuut Moeders van anderen voordraagt voor de Van der Hoogtprijs 2020 van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Met deze unanieme keuze wil de jury graag onderstrepen dat het genre roman in de huidige tijd, gekenmerkt door nadruk op het journalistiek-documentaire, zeer indrukwekkend kan zijn.