Het tweeëndertigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Frieda Pittoors.