Tijdens de lockdown dragen de studenten Nederlands uit Sheffield het gedicht ‘Vogels, vissen’ van Ingmar Heytze voor.