‘De boekhandel heeft ons gevraagd om toch vooral alle commercieel kansrijke boeken wél te laten verschijnen, en om boeken die veel persoonlijke ondersteuning van boekverkopers nodig hebben liever uit te stellen.’ Gerbrand Bakker kreeg een mail van de Singel Uitgeverijen (Bakkers Privédomein Knecht, alleen staat op het programma voor mei) waarvan de strekking is dat moeilijk verkoopbare boeken nog maar even uitgesteld kunnen worden.

In zijn column in Trouw gaat Bakker verder op de kwestie in:

Boekhandels trekken onevenredig veel macht naar zich toe. Zij zijn bezorgd om hun eigen verdienmodel en zien daarbij de financiële gevolgen voor uitgevers en schrijvers over het hoofd. Zo geven ze wellicht impliciet te kennen dat zij vinden dat zij de top van de apenrots zijn, terwijl dus – even los van wie nou het meest verdient aan een boek – alle schakels van de literaire ketting even belangrijk zijn. Alleen hier­om al vind ik dat uitgevers gewoon moeten uitgeven wat zij uit willen geven.

Lees de hele column hier of hier (met een extraatje).