Het achtenveertigste verhaal uit de Decamerone wordt voorgelezen door Vanja Rukavina.