De ultieme vergaarbak luidt de titel van het deel van Gerrit Komrij in de dundrukreeks van Van Oorschot. Daarin komen alle genres die Komrij beoefende in aan de orde:

Net als Gerrit Komrij zelf is zijn immense oeuvre een vat vol tegenstrijdig- en veelzijdigheden. Zijn poëzie wordt – tegen de mode van de tijd in – gekenmerkt door de vaste vorm en hang naar ernst, gehuld in humor. Op het vlak van de kritiek en essayistiek was hij fel en scherp, maar zoals hij alles wat los en vast zat over de hekel haalde, zo liefdevol en gepassioneerd schreven er maar weinigen. En voor zijn dwarsheid was niemand veilig.
Een weg banen door het werk van een schrijver die kon doen ontvlammen en blussen, kussen en klauwen, is er een langs vele pleisterplaatsen. De ultieme vergaarbak doet ze allemaal aan, zonder onderscheid: de gedichten en de verhalen, de verspreide stukken over literatuur, televisie en de maatschappij, en wat er dan nog overschiet.

Wie de keuze uit het werk van Komrij heeft gemaakt wordt niet duidelijk uit de najaarsfolder. In maart verscheen bij De Bezige Bij nog De kuren van Komrij, polemieken en provocaties, samengesteld door Onno Blom.

De dundrukuitgave staat gepland voor oktober.