5.

Doop in alcohol, onheil voorkomen
was met zeep tot achter de ellebogen
hoe lang kunnen wij onszelf gedogen
de drang tot bezit en verwoesting intomen

van de ruimte tot de diepzee, allang gezien
dat stof neerdwarrelt in ons kielzog
welvaart meer schade doet dan oorlog
dat alles onzichtbaar van invloed is, misschien

is het al te laat, sluiten de deuren
is de tijd die ons rest te kort
om wat we bereikten te betreuren

is dit het einde, gaat het gebeuren
alle hoop met het dividend vervlogen
niemand naar buiten, iedereen mort

Catharina van Daalen

(foto: CDC/ Alissa Eckert, MSMI; Dan Higgins, MAMS, publiek domein)