De Charlotte Köhler Prijs is dit jaar toegekend aan Manon Uphoff. Uphoff krijgt de prijs voor haar gehele oeuvre en in het bijzonder voor Vallen is als vliegen. De Charlotte Köhler Prijs (15.000 euro) is een driejaarlijkse prijs. De jury bestond uit Sander Bax, Thomas de Veen en Mensje van Keulen.

Thomas de Veen: ‘Uphoff is de auteur van een rijk en eigenzinnig literair oeuvre, culminerend in haar meest recente roman, waarin ze haar volle literaire vermogens benut om op ongeëvenaarde wijze terrein te veroveren binnen de literatuur voor een verhaal van een diepe, duistere en vormende ervaring met misbruik. Vallen is als vliegen is niet alleen een buitengewone roman, maar maakt ook de samenhang duidelijk van Uphoffs gehele oeuvre, van romans waarin autobiografisch familiezeer en het verlangen naar ontsnapping altijd al grote thema’s waren, van novellen die ongehoorde stemmen deed klinken, van korte verhalen die een verontrustende agressie en absurdisme ademden: telkens cirkelde de auteur om een zwart gat, waar ze uiteindelijk in gedoken is – en glorieus uit is opgestegen.’

4